Block title
Block content

Mesnevi-i Nuriye (Kurandaki Tekrarat ile ilgili)

 

"Evet Kur'an kâinatın bir tercüme-i ezeliyesidir. Ve kâinatın kendi lisanlarıyla okudukları âyât-ı tekviniyenin tercümanıdır. Ve şu kitab-ı âlemin tefsiri olduğu gibi; arz, semavat sahifelerinde müstetir esma-i hüsnanın definelerini keşşaftır. Ve şu âlem-i şehadete âlem-i gaybdan bir lisandır. Ve âlem-i İslâmın güneşi olduğu gibi, âlem-i âhiretin de haritasıdır. Ve Cenab-ı Hakk'ın zâtına, sıfâtına, esmasına, şuunatına bir bürhan ve bir tercümandır." (Necmi İlgen ağabeyin okuduğu Kurandaki tekrarat ile ilgili Risale-i nur sohbeti) Okuyan -> Necmi İlgen

Paylaş
Yükleniyor...