Block title
Block content

Mesnevî-i Nuriye'den Habbe Dersleri, 7. Bölüm

 

İ’lem eyyühe’l-aziz! Dört şey için dünyayı kesben değil, kalben terketmek lâzımdır:

1. Dünyanın ömrü kısa olup, sür’atle zeval ve guruba gider. Zevalin elemiyle, visalin lezzeti zeval buluyor.

2. Dünyanın lezâizi zehirli bala benzer. Lezzeti nisbetinde elemi de vardır.

3. Seni intizar etmekte ve senin de sür’atle ona doğru gitmekte olduğun kabir, dünyanın ziynetli, lezzetli şeyler..

 

Okunan Yer: Mesnevi-i Nuriye | Habbe
Açıklayan: Prof. Dr. Alaaddin Başar

Paylaş
Yükleniyor...