Miraç Neden Sadece Peygamberimize (asm) Mahsustur?

Sual: Şu Mi’râc-ı azîm, niçin Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâma mahsustur?

Elcevap: Birinci Müşkülünüz: Otuz üç adet Sözlerde tafsilen halledilmiştir. Yalnız şurada, zât-ı Ahmediyenin (a.s.m.) kemâlâtına ve delâil-i nübüvvetine ve o Mirac-ı Âzama en elyak o olduğuna icmâlî işaretler nev’inde bir muhtasar fihriste gösteriyoruz...

Okunan yer: On Dokuzuncu Mektup | Mu'cizât-ı Ahmediye (ASM) Zeylinin bir parçasıdır
Okuyan: Dr. Ahmet Çolak

İndirme Linkleri
Yükleniyor...