Musa (a.s) Azrail (a.s)'a Tokat Vurdu mu?

“Hazret-i Mûsâ (as), Hazret-i Azrâil'in (as) gözüne tokat vurmuş, ilh.” meâlindeki hadîse dair ehemmiyetli bir münakaşayı kaldırmak ve halletmek için yazılmıştır.
Evvelâ: Bu çeşit mesâili münakaşa etmenin birinci şartı, insafla, hakkı bulmak niyetiyle, inatsız bir surette, ehil olanların mabeyninde, sû-i telâkkiye sebep olmadan müzakeresi caiz olabilir. O müzakere hak için olduğuna delil şudur ki: Eğer hak, muarızın elinde zâhir olsa, müteessir olmasın, belki memnun olsun. Çünkü bilmediği şeyi öğrendi. Eğer kendi elinde zâhir olsa, fazla birşey öğrenmedi; belki gurura düşmek ihtimali var...
Açıklayan: Dr. Burhan Sabaz
İndirme Linkleri
Yükleniyor...