Orucun Allah'ın nimetlerine ve sosyal hayata bakan neticeleri...

--İKİNCİ - ÜÇÜNCÜ NÜKTELER--

Ramazan-ı Mübareğin savmı, Cenâb-ı Hakkın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle, çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki: Birinci Sözde denildiği gibi, bir padişahın matbahından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde, çok kıymettar olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu in’âm edeni tanımamak nihayet derecede bir belâhet olduğu gibi; Cenâb-ı Hak, hadsiz envâ-ı nimetini nev-i beşere zemin yüzünde neşretmiş, ona mukàbil, o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor...

Okunan Yer: 29.Mektup, 2.Risale olan 2.Kısım
Açıklayan: Prof. Dr. Alaaddin Başar

İndirme Linkleri
Yükleniyor...