Peygamber Efendimize Yapılan Hakaretlere Karşı Tavrımız

Risaleti binler delâil-i kat’iye ile sabit olan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, vahdâniyet-i İlâhiyenin ve saadet-i ebediyenin en parlak bir delili ve en kat’î bir burhanıdır. Biz şu İşarette, o muşrık, parlak delile ve nâtık-ı sâdık burhana, hülâsatü’l-hülâsa bir icmal ile küçük bir tarif yapacağız. Çünkü, madem o delildir ve neticesi marifet-i İlâhiyedir; elbette delili tanımak ve vech-i delâletini bilmek lâzımdır. Öyle ise, biz de gayet muht...

Okunan Yer: 19. Mektup | 19. Nükteli İşaret
Açıklayan: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz

İndirme Linkleri
Yükleniyor...