Peygamber Efendimizin (asm) Ağlayan Kuru Ağaç ile İlgili Mucizesi

Şu mu’cize-i şeceriyeyi daha ziyade takviye eden, mütevatir bir surette nakledilen حَنِينُ الْجِذْعِ mu’cizesidir. Evet, Mescid-i Şerif-i Nebevîde, kuru direğin büyük bir cemaat içinde, muvakkaten firak-ı Ahmedîden (a.s.m.) ağlaması, beyan ettiğimiz mu’cize-i şeceriyenin misallerini hem teyid eder, hem kuvvet verir...

Okunan Yer: 19. Mektup| 10. İşaret
Açıklayan: Dr. Ahmet Çolak

İndirme Linkleri
Yükleniyor...