Peygamber Efendimizin (asm)'in Ağaçlarla İlgili Mucizeleri

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın envâ-ı mu’cizâtından birisi de, ağaçların insanlar gibi emrini dinlemeleri ve yerinden kalkıp yanına geldikleridir ki, şu mu’cize-i şeceriye, mübarek parmaklarından suyun akması gibi, mânen mütevatirdir. Müteaddit suretleri var ve çok tariklerle gelmiştir...

Okunan Yer: 19. Mektup| 9. Nükteli İşaret
Açıklayan: Dr. Ahmet Çolak

İndirme Linkleri
Yükleniyor...