Peygamberimiz Efendimiz (asm)'in El Temasıyla Keçilerin Sütlenmesi!

SEKİZİNCİ MİSAL: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın mesh ve duasıyla, sütsüz ve kısır keçilerin, mübarek elinin temasıyla ve duasıyla sütlü, hem çok sütlü olmaları misalleri ve cüz’iyatları çoktur. Biz, yalnız meşhur ve kat’î iki üç misali, nümune olarak zikrediyoruz...
Açıklayan: Dr. Ahmet Çolak
İndirme Linkleri
Yükleniyor...