Peygamberimiz Efendimiz (asm)'in Temasıyla Suların Tatlılaşması!

ALTINCI MİSAL: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın hem duası, hem temasından zuhur eden pek çok harikalarından, kat’iyet kesb etmiş birkaç hâdiseyi zikredeceğiz.

YEDİNCİ MİSAL: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın duasıyla ve temasıyla suların tatlılaşması ve güzel koku vermesinin çok hâdiseleri var. İki üç taneyi nümune olarak beyan ederiz...

Okunan Yer: 19. Mektup, 14. İşaret
Açıklayan: Dr. Ahmet Çolak

İndirme Linkleri
Yükleniyor...