Peygamberimizin gelecekten verdiği haberleri nasıl değerlendirmeliyiz?

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın istikbalden haber verdiği bazı hâdiseler, cüz’î birer hâdise değil, belki tekerrür eden birer hâdise-i külliyeyi, cüz’î bir surette haber verir. Halbuki o hâdisenin müteaddit vecihleri var. Her defa bir vechini beyan eder. Sonra râvi-i hadîs o vecihleri birleştirir. Hilâf-ı vaki gibi görünür. Meselâ, Hazret-i Mehdîye dair muhtelif rivayetler var. Tafsilât ve tasvirat başka başkadır...

Okunan Yer: 19. Mektup | 4. İşaret | 4. Esas - 5. Esas
Açıklayan: Dr. Ahmet Çolak

İndirme Linkleri
Yükleniyor...