Risale-i Nur Dünya İşlerine Alet Edilmemeli!

Risale-i Nur dünya işlerine âlet olamaz, dünya işlerinde siper edilmez. Çünkü, ehemmiyetli bir ibadet-i tefekküriye olduğu cihetle, dünyevî maksatlar kasten ondan istenilmez. İstenilse, ihlâs kırılır, o ehemmiyetli ibadet şekli değişir...
Açıklayan: Prof. Dr. Şener Dilek
İndirme Linkleri
Yükleniyor...