Risale-i Nur Kur'an'dan Süzülmüştür!

"Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için, bu hizmette, doğrudan doğruya, yalnız Cenâb-ı Hakkın rızasını esas maksat yapmak gerektir."


Okunan Yer: Yirmi Birinci Lem'a, Birinci Düstur
Açıklayan: Sinan Yılmaz

İndirme Linkleri
Yükleniyor...