Risale-i Nur'a zarar veren iki halet

On İkinci Nükte
Aziz kardeşlerim! Gücenmemek şartıyla bu defa takdirkârane değil, belki tenkidkârane iki küçük meseleyi beyan edeceğim:
Birincisi: Ben, sizleri ve Risale-i Nur’u müdâfaa için çok davalarda bulundum. O davalardaki şahidlerimin birinci sınıfı sizlerdiniz. Halbuki, inkârınızla hem beni şahidsiz bıraktınız, hem de hakkımdaki ittihamı takviye ettiniz...
Açıklayan: Dr. Burhan Sabaz
İndirme Linkleri
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...