Risale-i Nur'un İman Kurtarmada Farkı!

Biliniz ki, mevcudat içinde en kıymettar, hayattır. Ve vazifeler içinde en kıymettar, hayata hizmettir. Ve hidemat-ı hayatiye içinde en kıymettarı, hayat-ı fâniyenin hayat-ı bâkiyeye inkılâp etmesi için sa’y etmektir...
Açıklayan: Prof. Dr. Şener Dilek
İndirme Linkleri
Yükleniyor...