Block title
Block content

Sonlu hayat, sonsuz azabı nasıl gerektirir?

 

ON İKİNCİ İŞARET

Dört sual ve cevaptır.

BİRİNCİ SUAL: Mahdut bir hayatta, mahdut günahlara mukabil hadsiz bir azap ve nihayetsiz bir Cehennem nasıl adalet olur?

Elcevap: Sabık işaretlerde, hususan bundan evvelki On Birinci İşarette kat’iyen anlaşıldı ki, küfür ve dalâlet cinayeti, nihayetsiz bir cinayettir ve hadsiz bir hukuka tecavüzdür.

İKİNCİ SUAL: Şeriatta denilmiştir ki, “Cehennem ceza-yı ameldir, fakat Cennet fazl-ı İlâhî iledir.” Bunun sırr-ı hikmeti nedir?

Elcevap: Sabık işaretlerde tebeyyün etti ki, insan, icadsız bir cüz-ü ihtiyarî ile ve cüz’î bir kesb ile, bir emr-i ademî veya bir emr-i itibarî teşkil ile ve sübut vermekle müthiş tahribata ve şerlere sebebiyet verdiği gibi, nefsi ve hevâsı daima şerlere ve zararlara meyyal olduğu için, o küçük kesbin neticesinden hâsıl olan seyyiâtın mes’uliyetini o çeker...

Okunan Yer: Lem'alar | On Üçüncü Lem'a
Açıklayan: Prof. Dr. Alaaddin Başar

Paylaş

Yorumlar

mehmet
Allah ebeden sizlerden razı olsun böyle hizmetlerle bizlere iman hakikatleri adına katkıda bulunuyorsunuz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
zafer
ALLAH RAZI OLSUN...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...