Subhanallah ve Elhamdulillah

Bil ki: Subhanallah ve Elhamdülillah kelimeleri, birincisiyle celâli ve ikin­ci­­siy­le cemâli olmak üzere Allah’ın bazı sıfatlarla tavsifini tazammun eder.

Subhanallah, kulun ve imkân dairesindeki mevcûdatın Vacibu’l- vücud ve Aliy­­yü’l- Azîm olan Allah’tan uzak olmalarına bakar.

Elhamdülillah ise, Allah’ın rahmet ve lütfuyla kula ve mahlûkatına yakın ol­masına bakar.

Nasıl ki güneş sana yakındır, hararet ve ziyasını sana gönderir. Ayrıca, ken­di­­si­ni Nur isminin cilvesine bir ayna, hararet ve ziya nimetlerine bir zarf kılan Hâ­lık’ı­nın izniyle sende tasarruf eder. Hâlbuki sen ondan uzaksın, elin ona uza­namaz. Sen güneşe nisbetle sadece kâbilsin, fail ve müessir değilsin.

Aynen öyle de “En yüce mesel, Allah içindir.” (Nahl, 60) Allah (cel­le celâluh) bize yakındır, bundan dolayı ona hamdederiz. Biz ise O’ndan uza­­ğız, bundan dolayı da O’nu tesbih ederiz.

Öyleyse O’nun rahmetiyle yakın olmasına bakarken O’na hamdet. Mümkün var­lık olman itibarıyla O’ndan uzak olmana bakarken ise O’nu tesbih et! Hak ve is­ti­kameti şaşırmamak için sakın bu iki makamı birbirine karıştırma ve bu iki na­zarı birbirine katma! Lâkin -iltibas ve mezc olmamak şartıyla- uzaklık cihetinde yakınlığa ve ya­­kın­­lık cihetinde uzaklık yönüne bakman, ayrıca her iki veche beraberce bakıp Sub­­hanallahi ve bihamdihi demen mümkündür.

İndirme Linkleri
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...