Tahrip Kolaydır!

Tahrip esheldir; zayıf tahripçi olur!
Vücud-u cümle ecza, şart-ı vücud-u külldür. Adem ise oluyor bir cüz’ün ademiyle; tahrip eshel oluyor. Bundandır ki, âciz adam, sebeb-i zuhur-u iktidar-ı müsbete hiç yanaşmaz. Menfîce müteharrik, daim tahripkâr olur.
Okunan Yer: Sözler, Lemeât
Açıklayan: Mustafa Karaman
İndirme Linkleri
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...