Ülfet Hakikatleri Gizliyor!

Tesemmüm vesilesiyle nisyan-ı mutlak hastalığının musibeti, benim hakkımda bir nimet ve merhamet hükmüne ve bazı hakaikin keşfine bir anahtar olduğunu, bana çok acımamak için haber veriyorum. Fakat yine duanızı ruh u canımla rica ediyorum. Evet, şimdi Siracü’n-Nur başındaki münâcâtı okudum. Ülfet ve âdet ve yeknesaklık perdeleri altında çok harika hakikatler gizleniyor gördüm...

Okunan Yer: Emirdağ Lâhikası - II | ( 84 )
Açıklayan: Prof. Dr. Şener Dilek

İndirme Linkleri
Yükleniyor...