Vahdet-ül Vücud Fikrinin Tehlikeleri

Yedinci Nükte
Aziz kardeşim, vahdetü’l-vücuda dair bir parça izahat istiyorsunuz. Bu meseleye dair Otuz Birinci Mektubun bir lem’asında, Hazret-i Muhyiddin’in bu meseledeki fikrine karşı gayet kuvvetli ve izahlı bir cevap vardır. Şimdilik bu kadar deriz ki:
Bu mesele-i vahdetü’l-vücudu şimdiki insanlara telkin etmek, ciddî zarar verir. Nasıl ki teşbihat ve temsiller, havassın elinden avâmın eline ve ilmin elinden cehlin eline girse, hakikat telâkki edilir...
Okunan Yer: 28.Lem'a, 7.Nükte
Açıklayan: Dr. Burhan Sabaz
İndirme Linkleri
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...