Varlıklar aciz ve muhtaçtır; ihtiyaçları ise tam gideriliyor!

Her şey lisan-ı mahsusuyla Hâlıkını yad eder, takdis eder. Evet, bütün mevcudatın lisan-ı hâl ve kal ile ettiği tesbihat, birtek Zât-ı Mukaddesin vücudunu gösteriyor...
Her şey, herşeyinde ve her şe’ninde tek bir Hâlık-ı Zülcelâle muhtaçtır...
Her şeye, o şeyin kabiliyet-i mahiyetine göre kemâl-i mizan ve intizamla biçilip hüsn-ü san’atla tertip edilip, en kısa yolda, en güzel bir surette, en hafif bir tarzda, istimalce en kolay bir şekilde (meselâ kuşların elbiselerine ve her vakit tüylerini kolayca oynatmalarına ve istimal etmelerine bak), hem israfsız, hikmetli bir tarzda vücut vermek, suret giydirmek, eşya adedince dillerle bir Sâni-i Hakîmin vücub-u vücuduna şehadet ve bir Kadîr-i Alîm-i Mutlaka işaret ederler...
Okunan Yer: 33.Söz, 13. 14. ve 15.Pencereler
Açıklayan: Prof. Dr. Alaaddin BAŞAR
İndirme Linkleri
Yükleniyor...