Varlıkların birbirine yardım etmesi; Allah'ın varlığına ve birliğine delildir.

Onuncu Pencere
Şu kâinattaki mevcudatın birbirine teâvünü, tecavübü, tesanüdü gösterir ki, umum mahlûkat birtek Mürebbînin terbiyesindedirler, birtek Müdebbirin idaresindedirler, birtek Mutasarrıfın taht-ı tasarrufundadırlar, birtek Seyyidin hizmetkârlarıdırlar...
Açıklayan: Prof. Dr. Alaaddin BAŞAR
İndirme Linkleri
Yükleniyor...