Vesveselerden Kurtuluş Reçetesi

Bil ki: Ey ilâhi hakîkatlere yöneldiğinde,
- şeytanın ilkaları,
- kalb ve hayal marazının hatırlatmaları
- ve nefsin hısseti ve âdiliği sebebi ile akıl gözüne pis şeyler gelen vesveseli in­­san! Bazan olur ki, sen hakîkat güneşine bakarken kapkara vesvese bulutları gelir; re­­zalet, fuhşiyat ve çirkin sözleri yağmur gibi yağdırır, sen de bunlardan ürperir­­sin.

Sanki sen tenzih ve takdis elini uzatır, gözünü tesbih ve tazim için gönderir­­ken,
- hayalinin pislikleri ile senin elin mülevves olur
- ve nefsin habisli­ği­nin âdiliğinden nazarın kirlenir.
Sonra bu çirkinliklerin mukaddesata aksettiğini zan­­net­tiğinden, bunlardan elem duyar, o çirkin şeylerle ilgili düşünmeye başlar­sın.

Üzülme, müteessir olma ve bu durumdan kaçmak ve bu elîm eziyetten kur­­tul­mak için kendini gaflete atma! Çünkü böyle vesveseli hâllerde zarar, ancak zarar tevehhümündedir. Bu te­­veh­­hüm tekerrür ettikçe mutazarrır olursun.

Görmüyor musun güneşe ve zi­ya­­sı­­na, sema ve yıldızlarına, bahçeye ve çiçeklerine çeşitli şeylerle pislenmiş bir el­­bi­­senin deliklerinden baktığında, bu pislikler onlara bulaşmaz, onlar bununla bu­­lanmaz. Ancak sen onlardan etki altında kalıyorsun.

Öyleyse «aman gitsin!» diyerek ihtimam göster­­me! Çünkü böyle vehmî, hevâî şeyler yabani arılara benzer. Kendini sa­vunursan seninle savaşırlar. Onları terk edersen senden ayrılırlar.

İndirme Linkleri
SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...