Yaratılışın gayesi nedir?

Hiçbir şey yoktu yalnız o vardı ezel ve ebed sultanı olan Allah … Her güzellik ve kemal sahibi kendi güzelliğini ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca sonsuz güzelliğin ve kemalin sahibi olan Allah da cemalini ve kemalini görmek ve göstermek istedi ve bu alemi icad etti. Her bir mahluku nakış nakış süsledi cemalinin ve kemalinin her türlü tecellisini bu alemde gösterdi ve seyretmek vazifesini ve şerefini insana yükledi . İşte insanın yaratılışının gayesi, hikmeti ve bu aleme gönderiliş vazifesi bu. Cenab-ı Hakk-ı tanımak, Cenab-ı Hakkı bilmek ve mahlukatta Cenab-ı Hakkı görmek. Her mahluk bir kitap insanın vazifesi o kitaptaki isim ve sıfatları okumak. Her eser bir ayna insanın vazifesi o aynada Cenab-ı Hakkı görmek ve Cenab-ı Hakkı bilmek. Şimdi Allah’ı isimleri ile tanımaya başlayalım.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...