Yirminci Mektup - 6. Bölüm

DÖRDÜNCÜ FIKRA:صَنْعَتُهُ فِى ذَاكَ ... الخ ibaresidir. Meâli şudur ki:
Sâni-i Zülcelâlin âlem-i ekberdeki san’atı o derece mânidardır ki, o san’at bir kitap suretinde tezahür edip, kâinatı bir kitab-ı kebir hükmüne getirdiğinden, akl-ı beşer, hakikî fenn-i hikmet kütüphanesini ondan aldı ve ona göre yazdı. Ve o kitab-ı hikmet, o derece hakikatle bağlı ve hakikatten medet alıyor ki, büyük Kitab-ı Mübînin bir nüshası olan Kur’ân-ı Hakîm şeklinde ilân edildi...
Açıklayan: Prof. Dr. Alaaddin Başar
Okuyan: Cavit Çolak
İndirme Linkleri
Yükleniyor...