ABBAS (r.a)

Rivayete göre Abbas İslâm’ı kabul etmişti, yalnız bir zaman için gizli tutulmuştu. Hatta onun Medine’ye gidip yerleşmek arzusunda bulunduğu halde, Peygamber’in (A.S.M.) ısrarı üzerine Mekke’de kaldığını rivayet ederler. Abbas atıl oturmayıp Mekke’deki müslümanları himaye etmekle kalmamış, Kureyşilerin muharebe planlarını da Peygamber’e (A.S.M.) gizlice bildirmişti. Mekke’nin fethine gidildiği vakit, Hz. Abbas müslümanlığını açığa vurarak, İslâm ordusunun şehre girmesinden evvel ona iltihak etmişti.

Abbas, Medine’de Hi. 32 senesinde vefat etmiştir. Diğer rivayetlere göre 34 senesinde ve 88 yaşında irtihal eylemiştir. Abbasi halifeleri, onun oğlu Abdullah’dan gelmiştir.

Hz. Abbas’ın müslüman oluşunu bildiren, sahih ve manidar bir hadisin verdiği haber şöledir:
«Gazve-i Bedir’de Hz. Abbas sahabelerin eline esir düştüğü vakitte fidye-i necat istenilmiş. O da demiş: “Param yok.” Hz. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm ferman etmiş ki: “Zevcen Ümm-ü Fadl yanında bu kadar parayı filan yere bırakmışsın.” Hz. Abbas tasdik edip, “İkimizden başka kimsenin bilmediği bir sır idi.” O vakit kemal-i imanı kazanıp İslâm olmuş.” (M.109)
Yükleniyor...