Block title
Block content

ABDÜLAZİZ ÇAVİŞ

 
Aslen Tunuslu olan Abdülaziz Çaviş 1876 yılında İskenderiye’de doğdu ve 1929’da Kahire’de vefat etti. Mısır’da iyi bir öğrenim gördükten sonra Mısır Hükümeti tarafından tahsil için İngiltere’ye gönderildi. Oxford Üniversitesi’nde Arap Dili alanında öğretim üyesi olarak görev yaptı. Mısır’a dönünce Maarif Vekâletinde sekiz yıl müfettişlik görevinde bulundu.

Mısır’da İngiliz sömürgeceliğine karşı mücadele etti. 1907 yılında memuriyetten ayrılarak siyasi mücadeleye atıldı. 1908-1912 yılları arasında el-Liva gazetesinde başyazarlık yaptı. Bu sırada Mısır’da iki yıl hapis yattı. Mısır’daki şiddetli baskı ve takibattan sonra 1912’de İstanbul’a geldi. Burada el-Hidâye dergisini ve el-Hilâlü’l-Osmanî adlı günlük Arapça bir gazete çıkarmaya başladı.

İstanbul’da Darü’l-Hikmeti’l-İslâmiye Telif ve Tedkikat-ı Şer’iye Encümen âzası oldu. Bu esnada Bediüzzaman Said Nursi’yi tanıdı. Mısır’a döndükten sonra 1928’lerde el-Ehram gazetesinde “Fatinü’l-Asr” başlıklı Bediüzzaman’la ilgili bir makale yazdı. “Angilikan Kilisesine Cevap” adlı bir eseri vardır.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1795 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...