Block title
Block content

ABDULLAH İBNİ EBİ EVFA (R.A.)

 
İslâm tarihinde “Abâdile-i Seb’a” (Yedi Abdullah) olarak bilinen âlim Sahabîlerdendir. Cihad meydanlarında kılıcıyla, sâir zamanlarda kalemiyle İslâma hizmet etti. Resulullah (a.s.m.) ile birlikte yedi gazaya katıldı. Huneyn Savaşında büyük kahramanlıklar gösterdi.

Hadis ilminde önemli isimlerden biri olan Abdullah (r.a.), çoğu cihad hakkında olan doksan beş hadis rivayet etti. Resulullahın (a.s.m.) vefatından sonra Kûfe’ye gitti ve burada hicrî 86 senesinde vefat etti.
Paylaş
Yükleniyor...