Block title
Block content

ABDULLAH İBNİ MES’UD (R.A.)

 
Abdullah ibni Mes’ud’un künyesi Ebû Abdurrahman’dır. Annesine nisbetle ibn-i Ümmü Abd diye de anılır. İlk Müslümanlardan biri olup, Kûfe tefsir ve fıkıh mekteplerinin kurucusudur.

Fakir bir ailenin çocuğu olduğu için İslâmiyete girmeden önce pek tanınmayan Abdullah ibni Mes’ud, çocukluğunda Ukbe bin Ebû Muayt’ın sürülerine çobanlık yapıyordu. Müslüman olduktan sonra azılı İslâm düşmanlarından biri olan Ukbe bin Ebû Muayt’ın yanından ayrıldı ve kendini dine ve Hz. Peygamberin hizmetine adadı.

Hz. Peygamberden sonra Kâbe’de âşikâre Kur’ân okuyan ilk sahabî Abdullah ibni Mes’ud’dur. Medine’ye ilk hicret edenlerden biri de odur.

Hz. Peygamber zamanındaki bütün savaşlara katıldı. Bedir’de savaştan bir önceki gece keşif kolunda görev aldı ve savaş sırasında yaralı olarak bulduğu Ebu Cehil’i öldürdü. Hz. Peygamber, ümmetin Firavun’u diye vasıflandırdığı Ebu Cehil’in kılıcını ona vermiştir. Uhud Savaşı sırasında, Hz. Peygamberin yanında kalan dört kişiden biriydi.

Abdullah ibni Mes’ud (r.a.), altmış yaşını geçmiş olarak Medine’de vefat etti. Cenaze namazı Hz. Osman veya Hz. Ammar tarafından kıldırıldı ve Baki’ mezarlığına defnedildi.

Hz. Abdullah ibni Mes’ud, 848 hadis rivayet etmiştir.
Paylaş
Yükleniyor...