Block title
Block content

ABDULLAH İBNİ ÖMER (R.A.)

 
İslâm tarihinde “Abâdile-i Seb’a” (Yedi Abdullah) olarak bilinen âlim Sahabîlerdendir. Hazret-i Ömer’in (r.a.) oğludur. Babası Müslüman olduğunda beş yaşlarında idi.

Hicretten sonra kendilerini sadece İslâmı öğrenmeye adayan “Suffe Ashâbı”na katıldı ve kısa zamanda derin bilgi ve söz sahibi oldu. Resulullahın (a.s.m.) sünnetini yaşamada son derecede hassas olmakla tanınıyordu. Müslümanlar bunu bildikleri için onda ne görseler tereddütsüz “sünnet” diyerek aynısını yapmaya çalışıyorlardı. Abdullah ibni Ömer’in (r.a.) en büyük özelliği, fakirlere, yetimlere ve kimsesizlere gösterdiği alâkaydı. Sofrasında her zaman bir yetim veya fakir bulunmasına dikkat ediyordu. 2630 adet hadis rivayet ederek en çok hadis rivayet eden Sahabîler arasında Ebû Hureyre’den (r.a.) sonra ikinci sırayı aldı.

Hicrî 73 yılında vefat etti.
Paylaş
Yükleniyor...