Block title
Block content

ABDULLAH İBNİ ZÜBEYR (R.A.)

 
Hz. Âişe’nin (r. anha) kız kardeşi Esmâ bintu Ebî Bekr’in oğludur. Babası Zübeyr ibni Avvâm, Cennetle müjdelenen on Sahabeden biridir. Babaannesi Safiye, Peygamber Efendimizin (a.s.m.) halasıdır.

Hz. Abdullah ibni Zübeyr Yermuk savaşı, Mısır fethi, Tunus fethi ve Horasan seferinde bulundu. Hz. Osman (r.a.) tarafından Kur’ân-ı Kerimin çoğaltılması için toplanan ilmî heyete katıldı. Yezid’in halifeliğini kabul etmedi ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) Kerbelâ’da şehid edildiğini işitince halifeliğini ilân etti. Mısır ve Şam civarı hariç bütün Müslümanlar kendisine biat etti. Ancak Kabe’yi muhasara eden Haccac-ı Zâlim tarafından hicrî 73 yılında şehit edildi.

Çok oruç tutan, çok namaz kılan, cesaret ve kahramanlık sahibi bir Sahabî olarak tanınır. Zamanını üçe taksim eden Abdullah Bin Zübeyr (r.a.),—nafile namazlarında—bir gece sabaha kadar kıyam eder, bir gece sabaha kadar rükû eder, bir gece de sabaha kadar secde ederdi.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3690 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...