Block title
Block content

ABDÜLMUTTALİB

 
Hz. Peygamberin (a.s.m.) dedesi olan Abdülmuttalib’in asıl adı Şeybe’dir. Kureyş Kabilesinin reisiydi. Gördüğü bir rüya üzerine Cürhümlülerin Mekke’yi terk ederlerken kapattıkları zemzem kuyusunun yerini tesbit etmişti.

Hâris’ten başka çocuğu olmadığı için Allah’a on çocuk vermesi için dua etmiş, eğer duası kabul edilirse çocuklardan birisini kurban edeceğine dair adakta bulunmuştu. Duası kabul edilmiş ve hanımlarından on oğlu dünyaya gelmişti. Kurban adayını belirlemek maksadıyla çektirdiği kura Peygamber Efendimizin (a.s.m.) babası olacak olan Hz. Abdullah’a çıkmıştı. Ancak kabilesi Abdullah’ın yerine bir hayvan kesmesini tavsiye ettiler. Bunun üzerine Abdülmuttalib, Abdullah’ın yerine yüz deve kurban etti. Abdülmuttalib üstün karakterli, inançlı, iyi kalpli ve âdil bir reis olarak tanınmıştır. Ömrünün sonuna doğru puta tapmayı terk etmiş ve içkiyi bırakmıştı.

Sağlığında torunu Muhammed’e (a.s.m.) gereken ihtimamı göstermiş, kendisinden sonra da bakımını oğlu Ebû Tâlib’e vasiyet etmişti.

Seksen iki yaşında Mekke’de vefat etmiştir. İslâm âlimleri fetret döneminde yaşayan Abdülmuttalib’in tevhid inancına sahip bir mü’min olduğunu beyan etmişlerdir.
Paylaş
Yükleniyor...