Block title
Block content

ABDURRAHMAN

 
Üstad Bediüzzaman’ın ağabeyi Molla Abdullah’ın oğludur. Risale-i Nur’un çeşitli yerlerinde bahsi geçer. Zekâsı, kabiliyeti ve sadakatiyle Nur Risalelerinde ideal bir şahsiyet olarak zikredilir. Üstad Bediüzzaman’ın hayatını anlatan doğrudan kendisine ait Tarihçe-i Hayat adlı bir eser kaleme almıştır. Yirmi altı yaşında iken vefat etmiştir.

Yirmi Altıncı Lem’a’nın On İkinci Ricasında Üstad Bediüzzaman, yeğeni Abdurrahman ile irtibatını geniş bir şekilde anlatır. Bu bölümde Üstad, gurbette ve tecritte olduğu hâlde, iman hizmeti sayesinde bütün dertlerini unuttuğunu, fakat “mânevî evladım” ve “en cesur bir arkadaşım” dediği Abdurrahman’ı bir türlü unutamadığını ifade eder.

Diğer yandan Bediüzzaman, Mektubatta “Biraderzadem Merhum Abdurrahman” ifadesiyle andığı yeğeninin, sekiz sene süresince kendisinden ayrılıp dünyanın gaflet ve evhamlarına bulaştığını söyler. Daha sonra haşre dair olan Onuncu Söz’ün, vefatından üç ay evvel eline ulaştığını ve bu gaflet ve evhamdan temizlendiğini belirtir.
Paylaş
Yükleniyor...