ABDURRAHMAN İBNİ AVF (R.A.)

Aşere-i Mübeşşere’den (Cennetle müjdelenen on Sahabî) ve İslâmiyeti kabul eden ilk Sahabîlerdendir.

Uhud Savaşında yirmi bir yara almış ve ayağından aldığı bir yara sebebiyle aksak yürürdü. Zengin ve cömert bir tüccar olan Abdurrahman bin Avf’ın bir günde otuz köleyi âzâd ettiği rivayet edilir. Büyük bir yük kervanının Medîne’ye gelmesi dolayısıyla Resulullahın (a.s.m.) “Abdurrahman Cennete emekleyerek girecek” sözünü işitince kervanın tamamını her şeyiyle birlikte sadaka olarak dağıtmıştı. Resulullahın sağlığında bir seferinde 4 bin, bir seferinde 40 bin, bir başka seferinde yine 40 bin dinar sadaka olarak vermiş, sonra iki sefer de beşer yüz atlıyı Allah yolunda donatmıştı.

Gayet sâde yaşar, evinde fakirler için devamlı olarak sofralar kurdururdu.

Abdurrahman bin Avf (r.a.), Hz. Ömer’in (r.a.) kendisinden sonra halîfe seçmeleri için tayin ettiği altı kişilik istişare heyetinden biri idi.

Hicrî 31 yılında, Medîne’de yetmiş beş yaşındayken vefat etti.
Yükleniyor...