Block title
Block content

ABDURRAHMAN İBNİ MÜLCEMÜ’L- HÂRİCÎ

 
Hz. Ali’nin (r.a.) kâtili olan ibni Mülcem, Mısır’ın fethine katılmış, Sıffin Savaşında Hz. Ali’nin saflarında yer almış, fakat Hakem Vak’asından sonra Hâricîlere katılarak ona karşı cephe almıştı.

İbni Mülcem ve arkadaşları Hakem Vak’asından sonra bir araya geldiler ve “yeryüzünde fesat çıkaran kimselerin” Hz. Ali (r.a.), Muâviye (r.a.) ve Amr Bin Âs (r.a.) oldukları hükmüne vararak üçünü birden öldürmeye yemin ettiler.

Hz. Ali’yi (r.a.) öldürmek ibni Mülcem’e düştü. Üçü birden plânlarını tatbik için yola çıktılar. İbni Mülcem zehirli kılıcını kuşanarak Hz. Ali’nin (r.a.) evinin yakınında pusu kurdu. Sabah namazını kıldırmak için evinden çıkan Hz. Ali’nin (r.a.) üzerine saldırdı ve başından yaraladı. Hz. Ali (r.a.) aldığı yaranın tesiriyle iki gün sonra vefat etti.

Daha sonra ibni Mülcem’e kısas hükmü uygulanarak idam edildi.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2951 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...