AFYON

Afyonkarahisar olarak da bilinir. Büyük kısmı Ege Bölgesinin içinde kalan şehir topraklarının diğer bir kısmı da Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerine taşmaktadır. Yüzölçümü 14.230 km2’dir. 2000 yılındaki sayıma göre nüfusu 812.416’dır.

Üstad Bediüzzaman, 1944 yılında mecburî ikamette bulunduğu Afyon’un Emirdağ ilçesinden alınarak, 1948 tarihinde 54 talebesiyle birlikte Afyon Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı. “Gizli cemiyet kurmak, halkı hükûmet aleyhine kışkırtmak” suçlamasıyla 20 ay tutuklu kaldığı Afyon Hapishanesinden 20 Eylül 1949 gününde tahliye edildi. Ancak tekrar Emirdağ’a götürüldü. Hapis müddeti içerisinde büyük sıkıntılara maruz kaldı, Afyon’un en şiddetli soğuğunda kırık camlı, sobasız bir odada, bazan yemeksiz ve hattâ zehirlenmiş bir halde kendi haline bırakıldı.

Üstad Bediüzzaman, üçüncü Medrese-i Yusufiye olarak isimlendirdiği Afyon Hapishanesinde Tevhid, Risalet-i Ahmediye (a.s.m.) ve Fâtiha Sûresinin tefsiri olan Elhüccetü’z-Zehrâ adlı eserini telif etti. Kendisinin ve talebelerinin Afyon Mahkemesinde yaptığı müdafaalar ve talebeleriyle yazıştığı mektuplar On Dördüncü Şua olarak Risale-i Nur’un içerisine konulmuştur.

Afyon hapsinden sonra Üstad Bediüzzaman, kendini Üçüncü Said olarak adlandırmıştır. (bk. BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ) Bundan sonra Nur hizmeti başka safhalarla daha büyük bir şekilde kendisini göstermeye başlamıştır.
Yükleniyor...