AHMED FUAD

Öğretmenlik yapan Ahmed Fuadi Risale-i Nur'un neşredilmesi için büyük fedakarlık gösteren kişilerden birisiydi. Bu gayret ve hizmetlerinden dolayı Üstad Bediüzzaman'ın tebriklerine mazhar olmuştur. Özellikle Emirdağ Lahikasında ismi çokça zikredilen Ahmed Fuad'dan "Hasan Feyzi'nin (Bk.Hasan Feyzi maddesi) ve onun ruhlarında ve sadakatlerinde iki muallimden birisi", "Çok fedakar bir muallim", "Muallim Ahmed Fuad gibi zatlarıntesirli bir surettehizmet-i nuriyeye geçmeleri", "Safranbolu Hasan Feyzisi olan ahmed Fuad", "Ahmed Fuad ve hıfzı (Bk.Hıfzı maddesi) ve Rahmi (Bk.Rahmi Çetinkaya maddesi) gibi harika sadakat ve fedakarlıkla" hizmetleri şeklinde bahsedilir.

Buradaki ifadelerden de görüleceği gibi Hafız Ali (Bk.Hafız Ali maddesi) ve Hasan Feyzi'nin vefatlarıyla, hem en yakın talebelerini kaybetmenin yanı sıra, bu iki değerli talebesinin gördüğü hizmetlerin aksamasından dolayı yaşadığı hüzün, Ahmed Fuad gibi gayretli bir talebesinin hemen o boşlukları doldurmak için çabalamsı, Üstad bediüzzaman'ı çok memnun ve mesrur eylemiştir.

Yükleniyor...