AHMED-İ CİZRÎ

1570 yılında Cizre’de doğdu. Devrin meşhur âlimlerinden Molla Tâhâ’dan ders aldı. İcâzetini aldıktan sonra Hasankeyf’te bir süre talebelerine ders verdi. Daha sonra, Kızıl Medrese adıyla meşhur olan Cizre’deki medresede müderrislik yaptı. 1640 yılında vefat etti ve bu medresenin bahçesine defnedildi.

Ahmed-i Cizrî, tasavvuf ve hikmet ihtiva eden çoğu gazel ve kaside tarzında olan şiirlerini bir divanda toplamıştır.

Bediüzzaman’ın talebelerinden Hulusi Yahyagil, Ahmed-i Cizrî hakkında Bediüzzaman’ın şöyle dediğini aktarır:
“Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Molla Ahmed-i Cizrî ve Mevlânâ Câmî, her üçünün de makamı birdir. Bunların üçü de mânen bir seviyededir.”
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...