ÂİZ İBNİ AMR (R.A.)

Ebû Hübeyre Âiz bin Amr (r.a.), Bey’atü’r-Rıdvan’da bulunan mücahid Sahabîlerdendir. Hudeybiye’de Hz. Peygambere (a.s.m.) biat etmesinden önceki hayatı hakkında bilgi yoktur. Huneyn Savaşında düşmanla savaştı ve yüzünden ağır şekilde yara aldı. Yarasını bizzat Resul-i Ekrem (a.s.m.) sardı.

Hz. Peygamberin (a.s.m.) vefatından sonra Basra’ya yerleşti. Evi bir ilim ve irfan yuvasıydı. Doğru bildiğini söylemekten çekinmezdi. Birgün Basra valisinin huzuruna çıktı ve “Zalimler en kötü idarecilerdir” hadisini bizzat Hz. Peygamberden (a.s.m.) duyduğunu söyleyerek zulümden sakınmasını tavsiye etti. Vali ona “Peygamberin seçkin ashabındansın” diye yer gösterdi. Âiz bin Amr (r.a.), ashab arasında seçkinlik diye birşey olmadığını ve bunun sonradan çıktığını, söyledi.

Hasan-ı Basrî, Abdullah bin Halife, kendi oğlu Haşrec, Âiz’den hadis rivayet etmişlerdir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...