Block title
Block content

AKŞEHİR

 
Konya iline bağlı olan Akşehir, batısında bulunan Sultan Dağları eteklerinde düz bir ova üzerinde kurulmuştur. Kuzeyinde Tuzlukçu ve doğusunda Ilgın ilçeleri, güneyinde Isparta ile çevrilidir. İlçenin kuzeyinde Akşehir Gölü vardır. Yüzölçümü 1442 km²’dir. 2000 yılı sayımlarına göre nüfusu 70.000’dir.

Malazgirt Savaşının ardından Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından alınan Akşehir’in günümüze kadar gelen tarihî eserlerinden çoğu Selçuklular zamanında yapılmıştır. Bu dönemde Akşehir zenginleşmiş ve gelişmiştir. Horasan illerinden Seyyid Mahmud Hayran, Nimetullah Nahçevanî gibi din âlimleri Akşehir’e göç ederek bu toprakların mânevî dokusunun değişmesine katkıda bulunmuşlardır.

Akşehir, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1467 yılında fethedilmiş ve kesintisiz olarak Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır.

Akşehir, tarihi itibariyle çok eski bir yerleşim birimi olduğundan zengin bir kültüre sahiptir. Selçuklu ve Osmanlı döneminde medreseleriyle ünlü olup, günümüze intikâl eden Taş Medrese halen müze halindedir. Ayrıca fıkralarıyla ve nükteli sözleriyle meşhur olan Nasreddin Hoca, ömrünün büyük kısmını bu şehirde geçirmiştir. 1284 yılında Akşehir’de vefat eden Nasreddin Hocanın türbesi Akşehir Kalesinin güneydoğu yönünde bulunan mezarlığındadır.
Paylaş
Yükleniyor...