Block title
Block content

ÂL-İ İBRAHİM

 
Hz. İbrahim’in (bk. İbrahim (a.s.) maddesi) soyundan gelenlere, onun ümmeti ve milleti olanlara verilen ünvandır. Hz. İbrahim’in (a.s.) neslinden gelen bütün peygamberler bu kavram içine girer. Çünkü onun neslinden çok sayıda peygamber gönderilmiştir.

Üstad Bediüzzaman çeşitli risalelerinde Hz. İbrahim’in (a.s.) derece itibarıyla Hz. Muhammed’e (a.s.m.) yetişemediğini, ancak onun âlinden çok sayıda peygamber gönderildiğini, Hz. Muhammed’in (a.s.m.) âlinden sayısız evliyanın geldiğini söyler. Evliya ise, enbiyaya yetişemezler. Yani, Âl-i İbrahimden gelenler peygamber olarak beşeri irşad etmiş; Âl-i Muhammed’den (a.s.m.), Hasan (r.a.) ve Hüseyin’in (r.a.) neslinden gelen evliya çoğunluk itibariyle hakikat mesleklerinin ve tarikatlarının pîrleri ve mürşidleri olmuşlardır.

Günün beş vakti kılınan namazlarda yapılan dua ve salavatlarda hem Hz. İbrahim’in, hem de Hz. Muhammed’in (a.s.m.) bizzat kendilerine ve nesillerinden gelen enbiya ve evliyaya dua vardır.
Paylaş
Yükleniyor...