Block title
Block content

ALEVİLİK

 
Alevilik, kelime mânâsıyla, Hz. Ali’ye mensubiyeti ifade eder. Şah-ı Nakşibend’e bağlı olanlara Nakşî, Abdülkadir Geylani’ye bağlı olanlara Kadirî, Mevlana’ya bağlı olanlara Mevlevî denildiği gibi, Hz. Ali’ye mensup olanlara da Alevî denilir.

Aslında bütün müslümanlar Hz. Ali’ye bağlıdırlar ve onu canları gibi severler. Onun gittiği yoldan gitmeye çalışırlar. Bununla beraber Alevilik, zamanla belli bir grubun ismi olmuştur. Anadolu Aleviliği, büyük ölçüde Şiilikten etkilenmiş olmakla beraber, Şiilikle arasında hayli farklar da vardır.

Nakşî ve Kadirî ekollerine mensup Müslümanların dergahları olduğu gibi, Alevilerin de cem evleri vardır. Ancak, cem evi, hiçbir zaman caminin alternatifi olmamalıdır. Bir Nakşî veya Kadirî, dergahta ruhî terbiyesini alıp, ezan okunduğunda ise camiye gittiği gibi, bir Alevi de aynı rahatlıkla camiye gidebilmelidir.
Paylaş
Yükleniyor...