Block title
Block content

ALİ RIZA EFENDİ (Fetva emini)

 
İstanbul ulemasının önde gelen isimlerinden olan Ali Rıza Efendi, İstanbul’un eski fetva eminlerindendir. Fetva Emini Osmanlı Devletinde Şeyhülislama bağlı olarak çalışan Fetva Dairesi Başkanıydı. Risale-i Nur’da Bediüzzaman, ondan “İstanbul ulemasının en büyüğü ve en müdekkiki ve çok zaman müftiü’l-enam olan eski fetvâ emini, meşhur Ali Rıza Efendi” şeklinde bahseder.

Ali Rıza Efendi, Fetva Eminliğinden sonra Risale-i Nur’la alâkadar oldu ve Risale-i Nur hakkında takdir dolu ifadeler kullandı. Bediüzzaman’ın bu zamanda, İslâm dinine çok büyük hizmet ettiğini ve eserlerinin tam doğru olduğunu ifade etti. Risale-i Nur’un da müceddid-i din olduğunu dile getirdi

Fetva Emini Ali Rıza Efendi, İşârâtü’l-İ’câz’ı mütalâa ettikten sonra “Bu İşârâtü’l-İ’câz, bin tefsir kuvvetinde ve kıymetindedir” demiştir.
Paylaş
Yükleniyor...