Block title
Block content

ÂLİME HÂNIM

 
Üstad Bediüzzaman’ın kızkardeşidir. İsmi Hânım’dır. Âlim ve faziletli bir hanımefendi olduğu için isminin önüne “âlime” sıfatıyla kayıtlara geçmiştir. Ancak bazı kaynaklarda bu ince nokta bilinmediği için, âlime olma sıfatı yanlışlıkla isim olarak kullanılmıştır.

On beş yıl Şam’da müderriselik yaptı. 1919 yılında hacca gitti. Yedinci seferi olan 1944 yılında hacda sedye ile tavaf ederken vefat etti. Üstad Bediüzzaman ondan, Meyve Risalesi’nin On Birinci Meselesinde “Hacca gidip sekerat içinde tavaf ederken, tavaf içinde vefat eden âlime Hânım nâmındaki merhume hemşirem” diyerek bahseder.

Âlime Hânım, Molla Said isimli bir zâtla evlendi ve bu evliliklerinden hiç çocukları olmadı.

Molla Said Şam’da talebelerine ders verdiği sırada yanıldığı zaman talebeleri, âlime Hânımı kastederek, “Seyda, isterseniz bu dersi yarın Seyyideden (Hânım’a) sorduktan sonra bize anlatın” dedikleri nakledilir.
Paylaş
Yükleniyor...