Block title
Block content

ALMANYA

 
Almanya coğrafî olarak Orta Avrupa’da, Kuzey Denizi ile Alp Dağları arasında yer almaktadır. Komşu ülkeleri Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Fransa, Polonya, İsviçre, Belçika, Lüksemburg ile Danimarka’dır.
Almanya, coğrafî olarak Avrupa’nın tam ortasında yer almaktadır. Dokuz komşu ülke ile sınırdaş konumundadır. 3 Ekim 1990 tarihinde Demokratik Almanya Cumhuriyeti ile birleşerek Avrupa’nın ortasındaki konumunu daha da güçlendirmiştir.

Almanya, doğu ile batı ve İskandinav ile Akdeniz havzası arasında bir köprü durumundadır. Avrupa Birliği ve NATO üyelikleri ile orta ve doğu Avrupa ülkeleri arasında da etkin bir köprü rolünü üstlenmiş bulunmaktadır.
357.000 km2 yüzölçümüne sahiptir. 82,1 milyon nüfusu ile Rusya Federasyonu’ndan sonra Avrupa’nın en çok nüfusa sahip ülkesidir.

Almanya, Türkiye için siyasî, ekonomik ve askerî bakımdan önem taşıyan bir ülkedir. Bu ülkede yaklaşık 2.5 milyon vatandaşımızın yaşaması iki ülke arasındaki münasebetleri özel bir konuma taşımakta ve ilişkilerin önemini daha da arttırmaktadır.

Üstad Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikasında, Almanya’daki bazı “sulh-u umumî” (dünya barışı) taraftarı kişilerce Risale-i Nur’un tercüme edilmeye başladığını ifade eder. Diğer yandan tarih boyu her hükûmetin zulmünü gören Yahudiler’in Almanya memleketinde yoğun olarak toplandıkları, intikamlarını almak için komünist komitesinin tesisinde mühim bir rol oynadıkları, Yahudi milletinden olan Troçki’yi (bk. Troçki maddesi) Rus hükûmetinin başına geçirdikleri, bu yolla Rusya’nın başını patlatıp bin senelik mahsulâtını yakıp kül ettikleri, Büyük Deccal’ın (bk. Deccal maddesi) mühim bir komitesi ve bir kısım icraatı bu yolla gösterdiği ve diğer hükûmetlerde de sarsıntılar meydana getirip o ülkeleri karıştırdıkları ifade edilir.
Paylaş
Yükleniyor...