Block title
Block content

ÂMİR İBNİ TUFEYL

 
553 yılında Necid bölgesinde doğdu. Âmir bin Sa’saa kabilesinin Ca’fer bin Kilâb boyuna mensuptur. Gençlik yıllarından itibaren katıldığı savaşlarda cesaret ve yiğitliği ile tanındı. Amcası Ebû Berâ, Benî Âmir bin Sa’saa kabilesinin reisiydi. Hz. Peygamberden (a.s.m.) İslâmiyeti öğretmek üzere bazı Sahabîleri kabilesine göndermesini istedi. Ebû Berâ bu heyeti koruyacağına dair söz verdi. Ancak tebliğ ve irşad heyeti, Âmir bin Tufeyl’in düzenlediği bir baskın sonucu haince şehid edildi.

Âmir bin Tufeyl amcası Ebû Berâ’nın ölümü üzerine kabilenin reisi oldu.
Tebük Seferinden sonra Benî Âmir bin Sa’saa heyetiyle birlikte Medine’ye gitti. Asıl maksadı Hz. Peygambere (a.s.m.) suikastta bulunmaktı. Resul-i Ekrem (a.s.m.) ona Müslüman olmasını teklif etti. Âmir bin Tufeyl, Müslüman olmayı kabul etmesi hâlinde iktidara ortak olmayı ve daha sonra da idarenin kendisine teslim edilmesini şart koştu, aksi takdirde hücuma geçeceğini söyleyerek Resul-i Ekremi (a.s.m.) tehdit etti. Söylediğini yapamayınca öfkeyle Medine’den ayrıldı. Yolda boynunda çıkan bir çıban yüzünden öldü. Âmir bin Tufeyl şairliği ile de ünlüdür.
Paylaş
Yükleniyor...