AMMAR (R.A.) (Ammar Bin Yâsir)

İslâm tarihinde Müslüman oldukları için zulüm ve işkence gören “Yâsir Âilesi”nin bir ferdidir. Babası Yâsir, annesi de Sümeyye’dir. Âilenin reisi olan Yâsir, işkenceler içinde can vererek “İlk Müslüman Şehit” ünvanını aldı. Anne Sümeyye de Ebû Cehil tarafından şehid edilerek “İlk Müslüman Şehîde (kadın şehit)” olarak tarihe geçti. Anne ve babasını kaybeden Ammar, müşriklerin işkenceleri sonunda diliyle İslâmdan vazgeçtiğini söyleyerek ölümden kurtulmuştu. Hemen Peygamber Efendimize (a.s.m.) koşarak durumu arz etti ve böyle yapmakla dininden çıkıp çıkmadığını sordu. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) “Kalbin nasıldı?” diye sorunca “Kalbim imanla doluydu” cevabını verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (a.s.m.) “Ammar tepeden tırnağa kadar îmanla doludur. Şayet sana tekrar böyle işkenceler yaparlarsa, aynı şekilde hareket etmende bir günah yoktur” cevabını verdi.

Ammar (r.a.), Medine’de kurulmak üzere mescid fikrini ilk ortaya atan kişi olarak bilinir. İlk mescid olan Kuba Mescidi onun fikrinden doğmuştur. Bedir ve Hendek Savaşlarına katılan Ammar, bu savaşlarda büyük kahramanlıklar göstermiştir. Dört halife devrinde de önemli vazifeler yerine getiren, zühd ve takva içinde bir hayat geçiren Ammar (r.a.), Sıffin Savaşında şehit olmuştur.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...