Block title
Block content

AMR İBNİ ŞUAYB (İmam-ı Şuayb)

 
Tâiflidir. Tâbiîndendir. Fıkıh ve hadis âlimidir. Amr bin Âs’ın (r.a.) torunu Şuayb’ın oğludur. Çoğu babasından olmak üzere, pek çok hadis âliminden hadis rivayet etti. Kadın Sahabîlerden Zeyneb binti Ebû Seleme ve Rubeyyi’ binti Muavviz’den de hadis dinledi. Kendisi de pek çok kişiye hadis öğretti. Amr bin Şuayb devamlı olarak oturduğu Taif’ten sık sık Mekke’ye gider, orada hadis rivayet ederdi. Babası genç yaşta öldüğü için dedesinin himayesinde yetişti ve ondan da hadis rivayet etti. Amr bin Şuayb Taif’te vefat etmiştir.
Paylaş
Yükleniyor...