Block title
Block content

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

 
Ankara Üniversitesi Cumhuriyet döneminde kurulan ilk üniversitedir. 1925’te Hukuk Mektebi, 1933’te Yüksek Ziraat Enstitüsü, 1935’te Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1859’da Mekteb-i Mülkiye, 1936’da Siyasal Bilgiler Okulu açıldı. İkinci Dünya Savaşı sebebiyle geciken Tıp ve Fen Fakülteleri ise 1940 yılının başında faaliyetlerine başlayabildi. Sırayla açılan bu bölümlerle Ankara Üniversitesi 1946 yılında resmen kuruldu.

Üniversite 1948’de Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat ve Veteriner Fakültelerini bünyesine aldı. 1949’da İlâhiyat Fakültesi, 1935’te kurulup 1950’de Fakülte adını alan Siyasal Bilgiler Okulu, 1960’da Eczacılık Fakültesi, 1963’te Yüksekokul olarak kurulup 1977’de Fakülte olan Diş Hekimliği Fakültesi, 1965’te Eğitim Bilimleri Fakültesi ve 1965’te şimdi adı İletişim Fakültesi olan Basın Yayın Yüksekokulu kuruldu. Çankırı Orman ve Sağlık Eğitimi Fakülteleri ise 1996 yılında eğitim-öğretime açıldı.

Ankara Üniversitesi Risale-i Nur’daki bazı risalelerde, bu üniversitenin çeşitli bölümlerinde eğitimini sürdüren Nur talebeleriyle birlikte anılır.
Paylaş
Yükleniyor...