Block title
Block content

ANTERE (Antere bin Şeddad el-Absî)

 
Tam ismi Antere bin Şeddad el-Absî’dir. Abs kabilesinin emirlerinden Şeddad’ın oğludur. Annesi Zübeyde ise, Habeşli bir cariyedir. Kaynaklarda doğum tarihine ilişkin bilgiye rastlanmadı. Ölüm tarihi ise bazı kaynaklarda 615 olarak verilir.

Cahiliye döneminin en meşhur şairlerinden olan Antere, o dönemde şiirleri seçilerek Kâbeye asılan “Muallakat-ı Seb’a” ismiyle meşhur yedi şairden biridir. Doğuştan alt dudağı yarık olan Antere, bundan dolayı cahiliye âdetince başta babası olmak üzere toplum tarafından horlandı ve köle muamelesi gördü. Ancak cesaret ve kahramanlığı vesilesiyle kölelik durumundan kurtuldu ve önemli bir mevki kazandı. Abs kabilesinin düşmanına karşı yaptığı bir savaşta, babasının, “Sen de hücum et!” sözüne karşı, Antere, “Köleler savaş bilmez. Ancak süt sağmasını bilir” cevabını verdi. Babası da onu azad ettiğini bildirince, hemen düşmana hücum etti. Gösterdiği cesaret ve kahramanlık üzerine babası, onun, kendi evladı olduğunu tasdik etti.

Antere, cahiliye şairlerinden farklı olarak daha büyük övgüye mazhar oldu. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz, “Eskilerden görmeyi en çok arzu ettiğim Antere’dir” buyurdular. Hadis-i şerifi yorumlayan âlimler şöyle der: “Bunun sebebi, Antere’nin meşhur bir şair olması değil, dönemin anlayışının bir neticesi olarak dışlanmasına ve köle derecesine düşmesine rağmen, olağanüstü bir cesaret örneği göstermesi; şöhrete ve hürriyete ulaşıncaya kadar istidatlarını geliştirmeye azmetmesidir. Gerçekten de Antere hicret zamanında hayatta olsaydı, Kureyşe karşı mücadelelerinde Peygamber Efendimize (a.s.m.) yardımcı olurdu.”

Antere, Tay Kabilesiyle yaptıkları bir savaşta atından düşerek vefat etti.
Paylaş
Yükleniyor...